Spółka w lkwidacji - pomożemy

Logo
Rzetelne i sprawdzone w praktyce rozwiązania przygotowane przez specjalistów biegłych rewidentów. Schematy ewidencji, przykładów dekretacji operacji gospodarczych ujętych w grupy tematyczne związane z pozycjami sprawozdania finansowego, składnikami aktywów i pasywów oraz konkretnymi zdarzeniami gospodarczymi omówiono leasing, wynagrodzenia, podatek odroczony, różnice kursowe, połączenia spółek, kontrakty długoterminowe, utratę wartości aktywów

Angebot:

Name: Spółka w lkwidacji - pomożemy
Adresse: Baboszewo 09-130, ul. Karkonoska 41
Mitarbeiter: Bronisław Katlewicz, Cezary Jank, Marian Janicki,


Datum hinzugefügt: 22-03-2020